Оваа секција содржи можни решенија за проблеми кои се појавуваат во една зграда/објект поврзани со енергетската ефикасност. Предложените решенија се дадени од страна на тимот на проектот и истите можат да бидат подобрени со ваши препораки. Оваа база е наменета за сите кои имаат за цел да заштедат енергија и финансии, а од друга страна да си го подобрат амбиентот и комфорот во својот дом.

Project Partners

Disclaimer

The information, documentation and figures in this deliverable are written by the TRAINEE project consortium under EC grant agreement 785005 and do not necessarily reflect the views of the European Commission. The European Commission is not liable for any use that may be made of the information contained herein.

All intellectual property rights are owned by TRAINEE consortium members and are protected by the applicable laws. Reproduction is not authorized without prior written agreement. The commercial use of any information contained in this document may require a license from the owner of that information.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 785005